วัดความพึงพอใจของลูกค้า รับแบบสำรวจของคุณใน 1 นาที รับที่นี่

รับแบบสำรวจของคุณใน 1 นาที รับที่นี่

คุณสมบัติและประโยชน์

แพลตฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของเราออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้คุณสามารถฟังความต้องการของลูกค้าของคุณ วิเคราะห์คำตอบ และลงมือปฎิบัติเพื่อตอบสนองลูกค้าได้ทันที

ฟังลูกค้าของคุณ

QServus Lite ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในเวลาเพียงหนึ่งนาที คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนกหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์หรือ วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจ

คำตอบที่คุณได้รับจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ คำแนะนำ ระดับความพึงพอใจ และความภักดีที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถชี้ให้คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และรักษาไว้ ในธุรกิจของคุณ

วิเคราะห์คำตอบ

สิ่งที่ไม่สามารถวัดผล จะไม่สามารถปรับปรุงได้

QServus Lite รายงาน การตอบแบบสอบถามของลูกค้าของคุณทันทีในเวลาที่เกิดขึ้นจริง

ค่าวัดที่มีประโยชน์ในการจัดการ (Management Indicator) จะถูกนำมาจัด คำนวณ และ นำเสนอ โดยอัตโนมัติ ในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่คุณใช้ เพื่อให้คุณสามารถอ่านรายงานได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ทุกชนิด

คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF และ / หรือ Excel ได้ด้วย

ลงมือทันที

การรับความคิดเห็นของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถปฎิบัติการแก้ไขได้ทันที

ลูกค้าที่พึงพอใจและแนะนำแบบปากต่อปากเป็นการโฆษณาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ดังนั้นการสามารถนำเสนอตามความต้องการและแก้ไขข้อกังวลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อธุรกิจของคุณ
สร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและทันที

การทำงานเป็นอย่างไร

รับความคิดเห็นของลูกค้าของคุณอย่างต่อเนื่องและในเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ส่งมอบเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกสำหรับลูกค้าในการแนะนำธุรกิจของคุณ

Satisfaction survey

ง่ายและรวดเร็ว

แบบสำรวจที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของเราได้รับการพัฒนาตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ดังนั้นด้วยคำถามเพียง 7 ข้อ จึงสามารถครอบคลุมทุกแง่มุมของการบริการที่คุณเสนอให้กับลูกค้า

การวัดแนวโน้มในการบอกต่อ

คำถามแรกของแบบสอบถาม เราพยายามที่จะวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าและวิเคราะห์ว่าลูกค้าจะมีความภักดีต่อธุรกิจของคุณหรือไม่ จากข้อมูลดังกล่าว เราจะทราบว่าลูกค้าของคุณมีความแนวโน้มที่จะแนะนำและบอกต่อธุรกิจของคุณให้ผู้อื่นหรือไม่

เลือกคำถามของคุณ

คำถามทั้ง 7 ข้อ จะให้ข้อมูลสำหรับการปฎิบัติในเชิงลึกว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ที่ไหน และอะไร คือปัญหาของคุณ เรามีห้องสมุดสำหรับคำถามเหล่านี้ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทุกด้านของธุรกิจ คุณสามารถเลือกคำถามที่เหมาะสมที่สุดกับความสนใจและความกังวลของคุณ

เรียลไทม์

รับคำตอบแบบเรียลไทม์ สรุปและดำเนินการได้ในทันที วิเคราะห์ธุรกิจของคุณด้วยคำตอบจากคำถามเปิดซึ่งรวมอยู่ในตอนท้ายของแบบสำรวจ

Satisfaction survey

ช่องทางการสำรวจที่หลากหลาย

กระจายการสำรวจของคุณด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น อีเมล เว็บไซต์ หรือรหัส QR

รหัส QR

ลิงก์

อีเมล

วิดเจ็ตเว็บ

วิธีที่เร็วที่สุดในการวัดและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า

เริ่มเลย!